Sai Baba Samadhi Divas – October 1st (Sunday)

Shirdi Sai Kakad Arathi : 9 to 9.30 am.
Shri Shirdi Sai Mangal Snan and Nuthana Vashtra Dharana : 9.30 am – 10.30 am
Stage decoration/Baba alamkaram and vishnu sahasranamam : 10.30- 11 am
B
aba Chanting or Shirdi Sai Bhajans : 11 – 11.15am
Sathcharitha parayana chapters 11 and 15 (vijaya dasami related) : 11.15 to 12 Noon
Madhyana Arathi : 12 – 12.30 pm
Maha Prasadam : 12.30 pm

Evening :
Dhoop Arathi : 5 pm – 5.30 pm
Shirdi Sai Pada Puja and VIbhuthi Archana : 5.30 pm to 6.30 pm
Bhajans and other songs : 6.30 – 7 pm
Pallaki Uthsavam : 7 PM
Shej Arathi and Maha prasad after pallaki uthsavam.

Sai Baba 1