Rudra Abhishekham/Shiva Aradhana – 6.30 pm

Date/Time
Date(s) - 26/08/2019
6:00 pm - 7:00 pm


6:00 pm Rudra Abhishekham/Shiva Aradhana,

6:00 pm Veda parayanam – Laghunyasam, Rudra Namakam, Chamakam, Pancha Suktha

7:00 pm – Ă€rti & Prasad

shiv