Navratri Celebrations

MARCH: 3-17-2018  10:30-11:30AM SANKALP, GOWRI GANESHA PUJAN, KALAS STAPANA, KHETRI PUJAN, NAVAGRAHA PUJA, DURGADEVI PUJA, , ALANKAR,  ARTI,

MARCH:-3-24-2018  6:00-8:00PM, DURGA ASTAMI, CHOWKI, KANYAPUJAN, DURGAMATAJI ARTI,
MARCH:-3-25-2018   5:00-6:00PM  RAMANAVAMI HAVAN, KETRI VISARJAN, 
7:00PM ARTI ,& PRASADAM,
Durgaji09