Weekly Programs

Somvar (Monday)
6:30 pm Rudra Abhishekham/Shiva Aradhana,
7:00 pm – Àrati & Prasad
Mangalvar (Tuesday)
6.30 pm Sunderkand, Hànuman Chalisà
7:00 pm – Àrati and Prasad 
Vrihaspatvar (Thursday)
6.30 pm – Shirdi Sai Baba Bhajan,7:15 pm – Shej Arti &  Prasad,
Vishnu Shukravar (Friday)
Vishnu Sahasranàmam
6:30 pm – Lalitha Sahasranamam,7:00 pm – Arti & Vishnusahsanamam,
Coordinator: Ramanujan
Shanivar (Saturday)
9:00 am – Suprabhatam, 10:30 am – Arti & Prasad
  Shanivar (Saturday)
Navagraha Abhishekam
11 am – Navagraha Abhishekam